Aqua Belgica logo

Gedragscode

1 DOELSTELLING

Volgens de huidige gedragscode moeten de leden van Aqua Belgica de wetgeving en de regels van de kunst eigen aan het beroep respecteren, zich onthouden van elke ongeoorloofde en oneerlijke concurrentie, en van elke bedrieglijke handelspraktijk en alleen producten en toestellen gebruiken die aan de noden voldoen van de verbruiker en de gemeenschap.

De gedragscode bestrijkt alle beroeps- en handelspraktijken van de waterbehandelaar in het algemeen.

Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be