Aqua Belgica logo

Gedragscode

2 BETROKKEN BEDRIJVEN EN PERSONEN

Krachtens artikel 27 van de statuten van Aqua Belgica verbinden alle leden van de vereniging zich ertoe de huidige gedragscode in acht te nemen.

Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be