Aqua Belgica logo

Gedragscode

3 GEOGRAFISCHE BEGRENZINGEN

De gedragscode is voor alle leden van Aqua Belgica bindend in hun beroeps- en handelsactiviteiten, zowel op het Belgisch grondgebied als in het buitenland.

Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be