Aqua Belgica logo
INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR LIDMAATSCHAP

Naam en functie contactpersoon
Benaming van de onderneming
Juridische vorm
BTW nummer
Adres maatschappelijke zetel
Gemeente Maatschappelijke zetel
Adres briefwisseling
Gemeente briefwisseling
Telefoon
Fax
E-mail
Mobiele telefoon
Productengamma
Tewerkgesteld personeel
Omzetcijfer (OC) (laatste boekjaar)
 
OC (EUR) Lidgeld (EUR)
OC =< 500.000
500.000 < OC =< 1.500.000
1.500.000 < OC £ 2.500.000
OC > 2.500.000
750
1.350
1.950
2.550
+ 21 % BTW
   
 

De factuur en het handvest wordt u toegestuurd na ontvangst van dit lidmaatschapsformulier en na beslissing van de Raad van Beheer van Aqua Belgica.
U bent volwaardig lid als u tevens het Handvest ondertekent en respecteert.
Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be