Aqua Belgica logo
Deontologie en deskundigheid van Aqua Belgica

Aqua Belgica is de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven. Haar leden zijn fabrikanten, assembleerders, verdelers en installateurs van waterbehandelingsinstallaties die door hun lidmaatschap verplicht zijn een bepaalde gedragscode te respecteren. Deze deontologische codex eist van de leden van Aqua Belgica dat ze slechts betrouwbare en effectieve installaties verkopen en plaatsen. De leden van Aqua Belgica verbinden er zich niet alleen toe de wettelijke bepalingen met betrekking tot waterbehandeling na te leven, maar daarenboven streven ze ook naar de algehele voldoening van de consument.
De belangrijkste doelstellingen van Aqua Belgica zijn:
  • de promotie van waterbehandeling bij de eindgebruiker;
  • de normalisatie van diensten en producten;
  • de reglementering voor toegang tot het beroep;
  • het streven naar een harmonieuze samenwerking met de verschillende diensten en instellingen die de zuivering en distributie van water beogen. Om deze doelstellingen te bereiken, heeft Aqua Belgica een secretariaat, waar men terecht kan voor informatie. Daarnaast zijn binnen de schoot van de vereniging commissies opgericht, samengesteld uit specialisten en vaklui, die enerzijds aan wetenschappelijk en technisch onderzoek doen en anderzijds ook communicatief gericht werken.
Aqua Belgica bezit een schat aan documentatie over water en waterbehandeling. Aqua Belgica is lid van Aqua Europa, de federatie van Europese waterbehandelingsbedrijven, die tot doel heeft waterbehandeling op Europees vlak te promoten en de verschillen tussen de diverse lidstaten weg te werken.
Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be