Aqua Belgica logo

Sectorgids Aqua Belgica ‘Alles wat u wil weten over waterbehandeling’
Klik hier voor de Nederlandse versieklik hier voor de Franse versie
Reactie Aqua Belgica op Artikel in “Gazet van Antwerpen” aangaande de promotie van het gebruik van kraantjeswater.

Gisteren hebben wij in de krant met belangstelling gelezen dat de stad Antwerpen afgelopen weekend, samen met de AWW, een campagne ter promotie van het gebruik van kraantjeswater heeft gelanceerd.

Als AquaBelgica kunnen wij zulk initiatief alleen maar toejuichen, en daarom dan ook willen wij jullie en de AWW ten volle steunen in deze. AquaBelgica is de Belgische beroepsvereniging van bedrijven voor “waterbehandeling”. Onze leden zijn fabrikanten, assemblagebedrijven, verdelers en installateurs van installaties voor waterbehandeling.Kraantjeswater is inderdaad nog steeds het meest voordelig, dit zowel financiëel als wat betreft milieu. Ons leidingwater vormt geen enkel risico voor onze gezondheid, daar dit moet voldoen aan strenge normen. Bovendien is het ook zo dat water na “ontharding” nog steeds drinkbaar is en blijft.

Ontharding dmv ionenuitwisselingsharsen is nl. 1 van de procédées die door het Ministerie van Volksgezondheid is erkend voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie, en dus geschikt om te drinken. Helaas bestaan er echter enkele misvattingen over water na een ontharder:

1) Door de ionenuitwisseling wordt de samenstelling van het water gewijzigd. Calcium en magnesium worden omgewisseld tegen natrium. Dit vormt echter geen probleem, daar circa 98% van de natriuminbreng  afkomstig is van onze voeding, tegenover slechts 2% afkomstig van de wateronharder.

2) Verder zou onthard water “zout” smaken. In natriumchloride (of beter keukenzout), is de zoute smaak afkomstig van de verbinding van natrium met chloriden. In onthard water stijgt wel het natriumgehalte, maar de hoeveelheid chloriden blijft wel dezelfde. Als de zoute smaak dus al zou waarneembaar zijn, zou men hooguit kunnen zeggen dat het water natriumhoudend is.

3) En tenslotte dienen we ook nog te vermelden dat de calciumzouten die in drinkwater zijn opgelost, slechts in beperkte mate worden opgenomen door het menselijk organisme. De calcium die door het menselijk lichaam wordt opgenomen, treft men vooral aan in melk en afgeleide producten (boter, kaas, ...) en tal van andere voedingsmiddelen. Water speelt  dus slechts een beperkte rol in de inbreng van calcium in het lichaam, en dus wordt dan ook geen calciumtekort tgv drinwater vastgesteld in streken met natuurlijk zacht water.

Wij wensen tenslotte de stad Antwerpen en de AWW veel succes toe met deze campagne. Indien meer informatie en advies gewenst is aangaande het gebruik van onthard water, kan U steeds terecht op het gratis nummer 0800/946 50 of op info@aquabelgica.be. Mochten er in de toekomst nog gelijkaardige projecten rond water gelanceerd worden, dan wensen wij hier zeker aan mee te werken.


Aqua Belgica is de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven. Haar leden zijn fabrikanten, assembleerders, verdelers en installateurs van waterbehandelingsinstallaties die door hun lidmaatschap verplicht zijn een bepaalde gedragscode te respecteren.
Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be