Aqua Belgica logo

Sectorgids Aqua Belgica ‘Alles wat u wil weten over waterbehandeling’
Klik hier voor de Nederlandse versieklik hier voor de Franse versie
Update VITO studie: Ca en Mg in het water

In het huidige klimaat, waarbij alles draait om ‘duurzaamheid’, is Aqua Belgica overtuigd van de positieve bijdrage die verwezenlijkt kan worden door het gebruik van onthard water, zowel in ‘open’ circuits (sanitair gebruik) als ‘gesloten’ circuits (waarin water als warmtetransportmiddel gebruikt wordt). Daarom heeft Aqua Belgica besloten om in samenwerking met VITO een studie uit te voeren om de impact van onthard water op het rendement van een condenserende verwarmingsketel op te meten en te kwantificeren.Op 26/10 Op 26/10 werd gestart met fase 1 van de studie. Beide circuits werden opgevuld met onthard water. Gedurende 2 weken werd het rendement op gemeten om evt. verschillen in prestatie van de ketels vast te stellen. De resultaten van deze 'kalibratie-periode' dienen als basis voor latere vergelijkingen.

Op 10/11 werd gestart met fase 2 van de studie. 1 van de circuits werd gevuld met onbehandeld hard water uit het Leuvense (25 °d); het andere circuit werd gevuld met hetzelfde water, maar wel onthard tot 0 °d. Na ±4 weken was, tegen alle verwachtingen in, de hardheid van het onbehandelde water niet verder gedaald dan tot ±16 °d, en werd helaas nog geen verschil in rendement opgemeten.

Na verloop van enkele weken werd vastgesteld dat de kalk in het circuit zich uiterst traag afzette en er nagenoeg geen effect was op het rendement van de ketels.
In het kader van dit negatief resultaat, sprak het technisch comité een specialist op het gebied van onderzoek naar condenserende ketels aan. Deze liet weten dat, om de invloed te meten van kalk op de levensduur van de boiler, zij een gelijkaardige opstelling maken, maar deze 4 ŕ 6 weken laten ‘draaien’, en daarna 3 ŕ 4 keer opnieuw opvullen met vers hard water, teneinde voldoende kalkafzetting te bekomen.

Gezien deze beperkingen en het eerder besproken verloop van de studie heeft het Technisch Comité besloten dat de studie beter stopgezet zou worden. Om tot een aanvaardbaar resultaat te komen zou er binnen de studie immers een andere opstelling gebruikt dienen te worden en zou er opnieuw geruime tijd uitgetrokken moeten worden om tot het gewenste resultaat te komen.

Meer informatie bij bestuurslid Nick Govaert: ngovaert@aquion.com


Aqua Belgica is de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven. Haar leden zijn fabrikanten, assembleerders, verdelers en installateurs van waterbehandelingsinstallaties die door hun lidmaatschap verplicht zijn een bepaalde gedragscode te respecteren.
Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be