Aqua Belgica logo

Sectorgids Aqua Belgica ‘Alles wat u wil weten over waterbehandeling’
Klik hier voor de Nederlandse versieklik hier voor de Franse versie
De waterontharder: een echt groen product

Het bestuur van Aqua Belgica stelde een presentatie samen om aan te tonen dat de waterontharder momenteel één van de meest ‘groene’ producten is. Dit deed ze door de voordelen van de waterontharder te vergelijken met die van andere groene producten. De leden kunnen de presentatie – of delen ervan – achteraf gebruiken voor hun eigen commerciële doeleinden.

In de presentatie wordt een overzicht gegeven van alle producten die als ‘groen’ aanzien worden, samen met de investering die gemaakt dient te worden bij de aanschaf van dergelijk product en hun return-on-investment. Indien dit toegepast wordt op de ontharder kan duidelijk aangetoond worden dat de waterontharder wel degelijk een groen product is.

De presentatie van de groene ontharder zal gegeven worden na de Algemene Vergadering van 17 maart 2010. De Algemene Vergadering zal hierbij plaats vinden om 16u, de infosessie rond de groene ontharder om 18u. Achteraf wordt een receptie met broodjes voorzien voor de aanwezigen. 


Aqua Belgica is de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven. Haar leden zijn fabrikanten, assembleerders, verdelers en installateurs van waterbehandelingsinstallaties die door hun lidmaatschap verplicht zijn een bepaalde gedragscode te respecteren.
Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be