Aqua Belgica logo

Sectorgids Aqua Belgica ‘Alles wat u wil weten over waterbehandeling’
Klik hier voor de Nederlandse versieklik hier voor de Franse versie
EWTA: stand van zaken december 2010

Aqua Belgica nam, samen met UKTWA en UAE, het voortouw in de creatie van een nieuw Europees platform voor de internationale verdediging van de sector: European Water Treatment Association. EWTA is hierbij een vakvereniging van bedrijven eerder dan van beroepsorganisaties, dit in tegenstelling tot Aqua Europa.

Klik bij 'lees meer' voor een overzicht van de agenda van de Raad van Bestuur van 16 november en het laatste nieuws vanuit de Europese vakvereniging.Op 16 november kwam de Raad van Bestuur van EWTA samen in Brussel. O.a. volgende onderwerpen werden besproken:

 - Met het oog op de verandering van de bouwwetgeving in de UK werd nogal wat tijd gespendeerd aan studies die bewijzen dat onthard water niet corrosief is. Deze studies zullen gebruikt worden om mee te nemen in de gesprekken met de bevoegde instanties.

- Bespreking van de WQA meeting die eerder plaats had.

- Het communicatieplan van EWTA naar de leden toe werd bekeken. De vele acties die EWTA nu achter de schermen voert, moeten beter gecommuniceerd worden met de leden. Hiermee samenhangend wordt het aanpassen van de website bekeken.

- Luc Chantraine, ex-bestuurslid van Aqua Belgica en bestuurder bij EWTA, zet een werkgroep op betreffende het geplande boek rond waterontharders. Tegen de Algemene Vergadering van 2011 zal hier een en ander concreet rond voorgesteld worden. 

- De WHO stuurde een reactie op de brief die EWTA en andere organisaties schreven betreffende de publicatie van WHO rond Ca en Mg in water. In de brief biedt de WHO zijn excuses aan en erkent ze dat er een specifieke nadruk lag op onthard water, wat niet de bedoeling was. De desbetreffende teksten worden aangepast. In navolging hiervan stuurde EWTA opnieuw een brief met daarin de melding dat ze graag betrokken zou worden in de materie.


Aqua Belgica is de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven. Haar leden zijn fabrikanten, assembleerders, verdelers en installateurs van waterbehandelingsinstallaties die door hun lidmaatschap verplicht zijn een bepaalde gedragscode te respecteren.
Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be