Aqua Belgica logo

Sectorgids Aqua Belgica ‘Alles wat u wil weten over waterbehandeling’
Klik hier voor de Nederlandse versieklik hier voor de Franse versie
Slechts twee op vijf Vlamingen drinkt kraantjeswater
Slechts 41 procent van de Vlamingen drinkt dagelijks kraantjeswater. Dat blijkt uit een enquête van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
 
De rondvraag werd uitgevoerd bij 1.000 Vlamingen. Minder dan de helft van de ondervraagden (41 procent) drinkt dagelijks leidingwater. Dat percentage neemt wel toe met de leeftijd. Zo drinkt de helft van de 50-plussers dagelijks leidingwater, terwijl dat in de leeftijdscategorie van 20 tot 34 jaar slechts 36 procent is.

Niet lekker
Bijna een kwart van de deelnemers (23 procent) beweert dan weer nooit kraantjeswater te drinken. Als belangrijkste reden daarvoor geeft de meerderheid (26 procent) aan altijd flessenwater in huis te hebben. Daarnaast vindt 15 procent dat kraantjeswater niet lekker smaakt. Nog anderen vertrouwen het niet (11 procent) of vinden dat het te veel kalk bevat (11 procent).
 
Kostprijs
Uit de enquête blijkt ook dat de Vlaming niet echt begaan is met zijn watervoorziening. Zo weet slechts de helft (49 procent) bij welke watermaatschappij hij aangesloten is. Bovendien geeft 75 procent aan de kostprijs van een liter water niet te kennen. Als de ondervraagden zich toch aan een poging wagen, schatten ze de prijs veel te hoog in. Ter info: een liter water kost 0,00347 euro. De meerderheid (70 procent) was er zich wel van bewust dat de waterprijs in 2005 omhoog ging. 
 
Aqua Belgica is de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven. Haar leden zijn fabrikanten, assembleerders, verdelers en installateurs van waterbehandelingsinstallaties die door hun lidmaatschap verplicht zijn een bepaalde gedragscode te respecteren.
Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be