Aqua Belgica logo

Sectorgids Aqua Belgica ‘Alles wat u wil weten over waterbehandeling’
Klik hier voor de Nederlandse versieklik hier voor de Franse versie
Stand van zaken EWTA - januari 2010

Aqua Belgica nam, samen met UKTWA en UAE, het voortouw in de creatie van een nieuw Europees platform voor de internationale verdediging van de sector: European Water Treatment Association. EWTA is hierbij een vakvereniging van bedrijven eerder dan van beroepsorganisaties, dit in tegenstelling tot Aqua Europa.Op 12 november vond de eerste Raad van Bestuur van EWTA plaats te Brussel.
Alle benoemde bestuursleden waren aanwezig op de vergadering.

Belangrijke punten binnen de vergadering waren:

- Het opzetten van een uitgebreide website om op deze manier de bekendheid te vergroten en op deze manier nieuwe leden aan te trekken.
- Besteding van het budget
- Overlopen van alle lopende studies binnen de diverse nationale federaties.

Voor meer informatie kan u terecht op www.ewta.eu of via het secretariaat.


Aqua Belgica is de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven. Haar leden zijn fabrikanten, assembleerders, verdelers en installateurs van waterbehandelingsinstallaties die door hun lidmaatschap verplicht zijn een bepaalde gedragscode te respecteren.
Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be