Aqua Belgica logo

Sectorgids Aqua Belgica ‘Alles wat u wil weten over waterbehandeling’
Klik hier voor de Nederlandse versieklik hier voor de Franse versie
Nieuws uit EWTA

Aqua Belgica nam, samen met UKTWA en UAE, het voortouw in de creatie van een nieuw Europees platform voor de internationale verdediging van de sector: European Water Treatment Association. EWTA is hierbij een vakvereniging van bedrijven eerder dan van beroepsorganisaties, dit in tegenstelling tot Aqua Europa.

Klik bij 'lees meer' voor een overzicht van de agenda van de Raad van Bestuur van 2 juli en het laatste nieuws vanuit de Europese vakvereniging.Op 2 juli kwam de Raad van Bestuur van EWTA samen in Brussel. O.a. volgende onderwerpen werden besproken:

- Er wordt een werkgroep samengesteld die zal werken om een boek rond waterontharders te schrijven. Voormalig Aqua Belgica bestuurslid Luc Chantraine neemt hierin het voortouw.
- De WHO stuurde een reactie op de brief die EWTA en andere organisaties schreven betreffende de publicatie van WHO rond Ca en Mg in water. In de brief biedt de WHO zijn excuses aan en erkent ze dat er een specifieke nadruk lag op onthard water, wat niet de bedoeling was. De desbetreffende teksten worden aangepast.
- Geen verder nieuws over de eczema studie – in welke richting dan ook. De studie zit nu bij Lancet, het orgaan dat alle publicaties bundelt die interessant zijn voor de medische wereld. Zij dienen de studie te publiceren alvorens de resultaten bekend gemaakt kunnen worden.
- Evaluatie van de nieuwe website www.ewta.eu die eind juni gelanceerd werd.

Voor meer informatie over EWTA kan u terecht op www.ewta.eu of via het secretariaat.


Aqua Belgica is de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven. Haar leden zijn fabrikanten, assembleerders, verdelers en installateurs van waterbehandelingsinstallaties die door hun lidmaatschap verplicht zijn een bepaalde gedragscode te respecteren.
Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be