Aqua Belgica logo

Sectorgids Aqua Belgica ‘Alles wat u wil weten over waterbehandeling’
Klik hier voor de Nederlandse versieklik hier voor de Franse versie
Aqua Belgica reageert op negatief artikel in Test Aankoop

Test Aankoop publiceerde in het oktobernummer van hun magazine een artikel met als titel ‘Water – prijzen variëren sterk. Test Aankoop raadde de consumenten in dit artikel af om een waterontharder te plaatsen.In het magazine schrijft Test Aankoop, naar aanleiding van het gebruik van leidingwater, het volgende:

 

 “Het water blijkt soms te hard, wat tot kalkafzetting kan leiden. Consumenten nemen dan soms hun toevlucht tot waterontharders. Wij raden dat af. Slecht afgestelde waterontharders kunnen water afleveren dat agressief is en metalen leidingen aantast, of dat een te hoog natriumgehalte heeft, wat de gezondheid schaadt. In bepaalde ontharders kunnen zich zelfs bacteriën beginnen vermenigvuldigen, als ze slecht worden onderhouden.”

 

Tevens geeft Test Aankoop aan dat te zacht water (van 10°F of minder) agressief kan worden en metalen leidingen kan aantasten. U stelt hierbij dat de ideale waarde van leidingwater ongeveer 15°F bedraagt.

 

Aqua Belgica reageerde op deze uitspraken en verwees hierbij ook naar het vademecum.

Samen met UNIZO dringt Aqua Belgica aan op een gesprek met Test Aankoop betreffende dit onderwerp. 

 

Indien u interessante artikels vindt betreffende de sector, stuur deze dan zeker door naar het secretariaat


Aqua Belgica is de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven. Haar leden zijn fabrikanten, assembleerders, verdelers en installateurs van waterbehandelingsinstallaties die door hun lidmaatschap verplicht zijn een bepaalde gedragscode te respecteren.
Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be