Aqua Belgica logo

Sectorgids Aqua Belgica ‘Alles wat u wil weten over waterbehandeling’
Klik hier voor de Nederlandse versieklik hier voor de Franse versie
European Water Treatment Association

Aqua Belgica nam, samen met UKTWA en UAE, het voortouw in de creatie van een nieuw Europees platform voor de internationale verdediging van de sector: EWTA, European Water Treatment Association. EWTA is hierbij een vakvereniging van bedrijven eerder dan van beroepsorganisaties, dit in tegenstelling tot Aqua Europa.
Het grote voordeel van EWTA is dat de bron van informatie direct is en de informatie op deze manier ook vlotter verspreid kan worden.



Het startschot voor de nieuwe organisatie werd gegeven op 2 oktober 2008 op AquaTech te Amsterdam. Hier werd een eerste uiteenzetting gegeven over de doelstellingen van EWTA. Op 9 december 2008 vond vervolgens de startvergadering plaats te Brussel, waar meer dan twintig deelnemers aanwezig waren.

Aqua Belgica houdt u op de hoogte van het nieuws vanuit EWTA.
Voor meer informatie kan u terecht op www.ewta.eu of via het secretariaat.


Aqua Belgica is de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven. Haar leden zijn fabrikanten, assembleerders, verdelers en installateurs van waterbehandelingsinstallaties die door hun lidmaatschap verplicht zijn een bepaalde gedragscode te respecteren.
Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be