Aqua Belgica logo

Sectorgids Aqua Belgica ‘Alles wat u wil weten over waterbehandeling’
Klik hier voor de Nederlandse versieklik hier voor de Franse versie
Ontslag bestuurders Aqua Belgica

Op de Raad van Bestuur van 15 september 2009 lieten Dhr. Luc Chantraine en Dhr. Emmanuel Eeman weten dat zij hun mandaat als bestuurder van Aqua Belgica neerleggen en bijgevolg ontslag nemen uit de Raad van Bestuur van Aqua Belgica.Dhr. Luc Chantraine laat weten dat hij niet langer het mandaat als bestuurder binnen Aqua Belgica op wenst te nemen. Luc heeft binnen de nieuwe Europese organisatie EWTA de rol als lid van de Raad van Bestuur voor de sector van de waterontharding opgenomen en ziet de twee functies niet te combineren.

De voorzitter wil Luc namens het voltallige bestuur hartelijk danken voor zijn jarenlange, tomeloze inzet binnen Aqua Belgica. Met het vertrek van Luc is Aqua Belgica een hard werkende, enthousiaste verdediger van de sector verloren.

Dhr. Emmanuel Eeman geeft aan ook niet langer deel uit te kunnen maken van het bestuur van Aqua Belgica. Hij werkt nu al geruime tijd niet meer voor Culligan en wenst dit bedrijf dan ook niet langer te vertegenwoordigen binnen het bestuur.
De voorzitter dankt Emmanuel, in naam van het ganse bestuur, voor zijn jarenlange inzet als bestuurder en als penningmeester van Aqua Belgica.

Met het vertrek van de twee bovenstaande bestuurders komen er twee plaatsen vrij in het bestuur. Kandidaten kunnen doorgegeven worden aan het bestuur.


Aqua Belgica is de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven. Haar leden zijn fabrikanten, assembleerders, verdelers en installateurs van waterbehandelingsinstallaties die door hun lidmaatschap verplicht zijn een bepaalde gedragscode te respecteren.
Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be