Aqua Belgica logo

Sectorgids Aqua Belgica ‘Alles wat u wil weten over waterbehandeling’
Klik hier voor de Nederlandse versieklik hier voor de Franse versie
Infosessie Recupel - 4 mei 2011

Naar aanleiding van recente wijzigingen in de wetgeving had de Raad van Bestuur contact met OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) betreffende de aanvaardingsplicht en de aansluitingsplicht bij Recupel die gelden binnen onze sector.

Wat betreft de aanvaardingsplicht moeten zowel de producent, de invoerder, de tussenhandelaar als de detailhandelaar voldoen aan de regelgeving. Al naar gelang het type onderneming variëren de verantwoordelijkheden voor de inzameling, de verwerking en de recyclage van afgedankte elektronische en elektrische apparaten (AEEA).

Gezien het belang van de materie en de verhoogde controles op de toepassing van de wetgeving hier rond, wil Aqua Belgica haar leden grondig informeren.
Aqua Belgica organiseert dan ook een infosessie rond dit thema op woensdag 4 mei 2011 om 16u bij UNIZO, Spastraat 8 te 1000 Brussel. Op deze infosessie zal meer uitleg gegeven worden betreffende de wetgeving in België en de manier waarop u aan de aanvaardingsplicht kan voldoen volgens de Recupel normen. Tevens gaan we dieper in op alle praktische aspecten en de communicatie die u hieromtrent dient te voeren naar uw klanten toe. U krijgt hierbij ook de kans om uw vragen te stellen aan de mensen van Recupel en OVAM.

Inschrijven kan door een mail te sturen naar het secretariaat: info@aquabelgica.be

Leden kunnen gratis deelnemen, niet-leden betalen 25 euro per persoon.


Aqua Belgica is de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven. Haar leden zijn fabrikanten, assembleerders, verdelers en installateurs van waterbehandelingsinstallaties die door hun lidmaatschap verplicht zijn een bepaalde gedragscode te respecteren.
Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be