Waarom waterbehandeling?

Wanneer doe ik er goed aan het leidingwater te ontharden?

Het ideale zachte water heeft een hardheidsgraad van 0°f en waarborgt het voorkomen van kalkafzetting, een maximum aan besparingen (energie, zeep- en kalkverwijderende producten) en een aanzienlijk stijgend comfort (minder onderhoud en de sensatie van zacht water). Dat ideaal zou zo veel mogelijk bereikt moeten worden.
Indien een resthardheid na de ontharder gewenst wordt, kan dit via een regelventiel ingesteld worden.

Heeft natrium een nadelige invloed op onze gezondheid?

De nieuwe richtlijn aanschouwt niet meer de natriumparameter als hoogst noodzakelijk voor de gezondheid. De gebruikte grens van 150 mg/l werd afgelast. In twee gevallen moeten we het gebruik van onthard water afraden: voor zoutloze diëten en voor de bereiding van melk voor zuigelingen. In die gevallen doet men er beter aan ofwel bronwater met een laag natriumgehalte te gebruiken, ofwel een beroep te doen op de techniek van omgekeerde osmose (zie blz. 15).

Is waterontharding wettelijk toegestaan?

Elke particuliere verbruiker is vrij om een onthardingsinstallatie te plaatsen en de kwaliteit van het water te wijzigen dat hij zelf betaalt. Er mag echter in geen geval behandeld water terugstromen in de waterleiding. Het is dus nodig een terugslagklep te monteren.

Wat gebeurt er met het regeneratiezout?

Bij regeneratie geeft de zoutoplossing een deel van de aanwezige natriumionen af en vervangt ze door calcium- en magnesiumionen die zich op de harsbolletjes hebben vastgezet. Deze calcium- en magnesiumionen en de overtollige natriumionen worden met de zoutoplossing naar de riool afgevoerd.

Is het regeneratiezout schadelijk voor het milieu?

Voor waterontharding wordt inderdaad zout of natriumchloride gebruikt. Door verdunning met de rest van het afvalwater zal het milieuvervuilende effect verwaarloosbaar zijn. Bovendien is – alles in acht genomen – onthard water beter voor het milieu. Waarom?

  • omwille van het lagere energieverbruik bij het opwarmen van het water;
  • omwille van de besparing van waspoeder (tot 50 %);
  • omwille van de besparing van schoonmaakmiddelen.

Tenslotte moeten we ook vermelden dat moderne onthardingssystemen reeds efficiënt werken met aanzienlijk kleinere hoeveelheden zout.

Kan een tekort aan calcium in het water gevolgen hebben voor het organisme?

De Wereld Gezondheidsorganisatie, noch de Europese Gemeenschap leggen minima of maxima vast in verband met de hardheid van water. Een evenwichtige voeding levert trouwens voldoende calcium. Het calcium waarover we het hier hebben komt bovendien voor in minerale vorm. In deze vorm wordt het niet opgenomen door ons lichaam en heeft het bijgevolg geen enkel effect.

Is onthard water schadelijk voor het hart?

Het antwoord op deze vraag sluit aan bij dat van de vorige: in geen enkele wetenschappelijke studie werd een correlatie tussen de hardheidsgraad van water en de frequentie van cardiovasculaire ziekten vastgesteld. Prof. Dr. J. Cottet besluit dan ook: “Wij moeten eens en voor goed afrekenen met dat oude fabeltje dat ongetwijfeld in tal van streken de installatie van waterbehandelingsapparaten heeft afgeremd, apparaten waarvan het nut trouwens door talloze technici wordt erkend.”

Kan om het even welk zout gebruikt worden voor de regeneratie van waterontharders?

Voor de regeneratie van het hars mogen enkel speciale zouten voor ontharders worden gebruikt. Alleen die zouten garanderen een geheel zuivere zoutoplossing, zonder verspilling.

Kan onthardingshars schadelijk zijn?

De leden van Aqua Belgica gebruiken uitsluitend harsen die beantwoorden aan de opgelegde normen van de verschillende landen van de Europese Gemeenschap. De verbruiker loopt dan ook geen enkel gevaar wanneer hij een beroep doet op onze diensten.

Veroorzaakt onthard water corrosie?

Niet meer dan voor het onthard was…Waterontharding verandert immers niets aan de zuurtegraad van water. Hard water bevordert wel de vorming van kalkafzetting. Bij bepaalde materialen en afhankelijk van bepaalde voorwaarden, kan kalkafzetting corrosie voorkomen. Specialisten, zoals de leden van Aqua Belgica, zijn de aangewezen personen om de ideale hardheidsgraad van het ontharde water en het nut van eventuele bijkomende behandelingen na te gaan.

Veroorzaakt onthard water corrosie?

Niet bepaald. Bacteriën ontwikkelen zich nu eenmaal makkelijk in stilstaand water (in een boiler, leidingen,…). In een ontharder wordt dit door regelmatig regenereren en dank zij de bacteriedodende werking van de zoutoplossing onmogelijk gemaakt. Daarom is het beter een kleinere ontharder te plaatsen en dan vaker te regenereren.

Wat zijn kalkwerende apparaten?

Waterontharders verwijderen kalk uit het water door middel van ionenwisseling. Polyfosfaatdoseertoestellen neutraliseren het effect van kalkneerslag. De fysische kalkwerende toestellen echter worden verondersteld de kalkneerslag in het water te bevorderen op de zich in het water bevindende kiemen of op de door het toestel zelf gevormde kiemen. Deze toestellen hebben een magnetische of electrische werking.

Is er reden om de efficiëntie van kalkwerende toestellen te betwijfelen?

In een recent document van Aqua Europa, de Europese Federatie van Waterbehandelingsbedrijven, lezen we:
“Aqua Europa heeft onlangs een studie laten maken om alle wetenschappelijke en commerciële gegevens over dit soort toestellen te verzamelen. Uit tests van verschillende dergelijke toestellen blijkt dat we kritisch moeten staan tegenover de goede werking ervan. Hoewel ze in laboratoria en in quasi perfecte omstandigheden tot behoorlijke resultaten leiden, moeten we toch vaststellen dat de werking in een huishoudelijke omgeving eerder “onvoorspelbaar en beperkt is”. Ze werken slechts bij relatief lage temperaturen en bij een warmteafgifte, die sowieso lager is dan die van een centrale verwarming. Bovendien werken ze slechts bij een zeer beperkt debiet en tenslotte speelt ook de constante kwaliteit van het water een belangrijke rol. De minste wijziging kan de werking van het apparaat danig verstoren. Ons besluit is dan ook dat in dit licht Aqua Europa het gebruik van dergelijke toestellen zeker niet aanraadt.”

Is de toevoeging van fosfaten en silicaten schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu?

De stoffen die door de onthardingsspecialisten, aangesloten bij Aqua Belgica, worden gebruikt zijn zonder de minste twijfel onschadelijk. De nieuwe richtlijn aanschouwt niet de fosfaat- en silicaatparameters als noodzakelijk voor de gezondheid. Ook op het milieu hebben ze bijna geen nadelig effect. Producten die corrosie voorkomen, worden slechts in minimale hoeveelheden (slechts enkele milligram) toegevoegd, in vergelijking met de hoeveelheden zouten aanwezig in het leidingwater.

Is het niet overbodig om het drinkwater van de maatschappij extra te behandelen?

Waterbehandeling dient om de toestand van het water te wijzigen om technische redenen. Het veranderen van bepaalde parameters van het leidingwater is echter ook voor drinkwater niet overbodig want als het zich voordoet komen we ook wettelijke bezorgdheden van de verbruiker tegen. Een verschil van enkele milligram opgeloste zouten verandert de smaak van water. Vandaar de verschillende soorten bronwater en de merkentrouw van de consument. De smaak van water is geen fijnproeversprivilege. Maar dat is nog niet alles. Door de concentratie van nitraten in het leidingwater te verminderen, is het water beter geschikt voor zwangere vrouwen en baby’s.

Wanneer moet leidingwater gefilterd worden?

Leidingwater dat beantwoordt aan de wettelijke normen inzake drinkwater, bevat in principe nooit stoffen die zich in de leidingen kunnen afzetten en corrosie of verstoppingen veroorzaken. Maar het is echter ook nooit uit te sluiten, bijvoorbeeld door werken aan de hoofdleiding in de straat. Het is onwaarschijnlijk maar het kan gebeuren en dan voor hoge onkosten zorgen. Daarom raadt Aqua Belgica aan om een filter te plaatsen onmiddellijk na de teller.

Hoe kan men de kwaliteit van water dat door omgekeerde osmose behandeld is, nagaan?

Omgekeerde osmose laat slechts een geringe hoeveelheid van de oorspronkelijke zouten in het behandelde water achter. Die hoeveelheid verschilt van het ene zout tot het andere en ze wordt weergegeven in het doorstroompercentage (zie definitie blz. 16). De kwaliteit van het behandelde water hangt af van het zoutgehalte van het te behandelen water en van de overeenkomstige doorstroompercentages van de verschillende zouten (zie onderstaande tabel).

 

Zoutoplossing
Drinkwater (mg/l)
Doorstroom (%)
Water na osmose (mg/l)
Totaal gehalte
500
10
50
Natrium
20
15
3
Calcium
40
5
2
Nitraten
40
50
20
Sulfaten
60
5
3